Boekingen

Stuur voor meer informatie of een aanvraag voor een optreden een mail of bel:

Dinand Leferink (Kappie)

 m | 06-53940998

  e  -  dinandleferink@outlook.com

 

KAPPIE BOEKEN ALS:

  • Zanger/Entertainer
  • Bel voor beschikbaarheid, prijzen en mogelijkheden met:

Boekingen in heel NL

GELUIDSET NODIG:

Hebt u ondersteunend geluid nodig tot 150 personen voor:

  • een modeshow
  • lezing
  • presentatie van een product
  • workshop
  • vergadering

Dan kunt u eveneens contact opnemen met: 

Dinand Leferink (Kappie) 

m | 06-53940998 

 e -  dinandleferink@outlook.com

 

Disclaimer en nieuwe wet bescherming privacy - AVG

Per 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing

Kappie Music Productions besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Kappie Music Productions behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Kappie Music Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Kappie Music Productions aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van zaken die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze content. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden zaken die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Kappie Music Productions verwijderd.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens met toestemming en voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Kappie Music Productions. Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen info@dinandleferink.nl

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies op via info@dinandleferink.nl – www.dinandleferink.nl en www.kappiemusic.nl is een website van Kappie Music Productions & Leferink Project & Advies en is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51702851

Telefoon: 0653940998

E-mailadres: info@dinandleferink.nl