Af en toe een muzikaal uitstapje: in dit geval met Henk Bernhardt.